Veiligheid

In deze rubriek willen we u een zo goed mogelijk overzicht geven van de veiligheidsbepalingen die van toepassing zijn op het voetbal.

Onder "Reglement inwendige orde (RIO)" kunt u de algemene veiligheidsregels, die van toepassing zijn binnen het Daknamstadion, nalezen. Ze bevatten een opsomming van de zaken die tijdens de thuiswedstrijden niet toegelaten zijn.

"Voetbal, een feest" is een omzendbrief van januari 2005 waarin de voetbalcel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in duidelijke bewoordingen uitlegt welke regels van toepassing zijn in alle Belgische stadions.

Er is ook een pagina met de bekende voetbalwet die u tot in de details alle wettelijke bepalingen i.v.m. veiligheid op en rond voetbalwedstrijden opsomt. U vindt hier ook de vastgelegde veiligheidszone rond het Daknamstadion in terug.

Tot slot is er een pagina die de Prodcedure Burgelijke uitsluiting beschrijft.

Logo Q-teamLogo Maximum ImageLogo JartaziLogo ConcordiaLogo Combell