Voetbal, een feest

Deze slogan zou elke voetbalsupporter hoog in het vaandel moeten dragen. De goedmenende supporters, welke meer dan 95% van het supporterspubliek uitmaken, zijn niet altijd even gelukkig geweest met wetgeving die bedoeld was om de rotte appels uit de stadions te weren, aangezien deze regels ook hun invloed hebben op hen. Het wordt dan ook tijd dat de stadions en hun omgeving terug gegeven worden aan deze goedmenende supporters. De laatste jaren is de verbalisering en de sanctionering op basis van de voetbalwet in de meeste steden dan ook consequent en streng in de praktijk gebracht en dat op vraag van alle partners betrokken bij het voetbalgebeuren.

Dit seizoen beginnen de supporters van het strenge verbaliserings- en sanctioneringsbeleid de vruchten te plukken: de fankaart als veiligheidskaart zal worden afgeschaft, de hekkens verdwijnen gaandeweg uit de stadions, de sfeer wordt teruggebracht door de creatie van sfeervakken... en wie weet kunnen er in de loop van dit seizoen of naar volgend seizoen toe nog maatregelen genomen worden die het comfort van de supporters nog kunnen verhogen, als iedereen er maar van over overtuigd geraakt dat voetbal een feest moet zijn!

Supporters die alsnog de bedoeling hebben om het feest voor ander supporters te verknallen dienen te beseffen dat zij door hun gedrag andere supporters weghouden van de voetbalstadions, hun eigen club schade kunnen berokkenen en verantwoordelijk zijn voor een ganse rij veiligheidsmaatregelen die noodzakelijkerwijs moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld de combiregeling. Deze veiligheidsmaatregelen brengen uiteraard de nodige kosten mee voor de clubs en voor de overheid, kosten die (noodlijdende) clubs en de overheid beter in andere, veel belangrijkere zaken zouden kunnen investeren.

Gelet op het gevraagde strenge verbaliseringsbeleid, kan de politie bij de minste ongeregeldheden niet anders dan proces-verbaal opstellen, waardoor relschoppers een geldboete en een stadionverbod riskeren. Uiteraard is het voor niemand aangenaam om te moeten verbaliseren en sanctioneren: de politiediensten hebben immers ook andere taken te vervullen in dienst van de maatschappij en de voetbalcel binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wenst haar volle aandacht te focussen op de goedmenende supporters, teneinde de beperkende maatregelen terug te kunnen afbouwen (denken we maar aan het versoepelen van het ticketbeleid).

Slechte prestaties van het team of bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet als vrijgeleide dienen om over te gaan tot allerlei ordeverstorend gedrag. Ook het niet kennen van de voetbalwet en de daar in opgenomen inbreuken, kan niet beschouwd worden als verzachtende omstandigheid, laat staan dat dit verweer er zou kunnen toe leiden dat er geen sanctie wordt opgelegd. Daarom dat we nog eventjes op een rijtje willen zetten welke handelingen niet kunnen getolereerd worden in een stadion en/of zijn onmiddellijke omgeving:

 • het gooien met voorwerpen
 • het bezit of gebruik van Bengaals vuurwerk of andere pyrotechnische voorwerpen
 • het beklimmen van omheiningen;
 • het betreden van het speelveld (stadionverbod van minstens 2 jaar en geldboete van minstens 1000 euro)
 • het zich bevinden in een ander vak dan waarvoor men een ticket heeft
 • het verloop van het voetbalevenement verstoren door aan te zetten tot haat of woede ten opzichte van andere personen die zich in het stadion of de onmiddellijke omgeving bevinden
 • het overtreden van een opgelegd stadionverbod (nieuw stadionverbod van minstens 1 jaar en geldboete van minstens 1000 euro)

Bovendien is het zo dat wanneer men zich een ticket aanschaft, men zich akkoord verklaart met het reglement van inwendige orde van de organiserende club. Bij elke club kan men het reglement van inwendige orde lezen aan de ingang van het stadion.

Aangezien voetbal een feest kan en moet zijn, is het uiteraard toegelaten je favoriete club in de positieve zin aan te moedigen, maar dit hoeft uiteraard niet gepaard te gaan met het uitschelden van de supporters van de tegenpartij of de politie, of het roepen van racistische leuzen in de richting van spelers met een donkere huidskleur. Niet vergeten dat er in je eigen club spelers rondlopen van niet Belgische afkomst die mee het mooie weer maken! Het gebruik van Bengaals vuurwerk door niet professionele handen kan levensgevaarlijk zijn (voor wie niet overtuigd is, de politiediensten beschikken over een videocassette die u zal overtuigen), en is daarom niet toegelaten in de tribunes.

Aan elke supporter wordt dan ook gevraagd het voetbalevenement bij te wonen in een geest van sportiviteit en fairplay. Dit wordt ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters. De stewards zijn ter plaatse om allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer te beantwoorden. Weet dat zij steeds hun werk zo goed mogelijk proberen te doen en dat het hier om vrijwilligers met een groot hart voor uw club gaat.

Samen met alle goedmenende supporters gaan alle betrokken partijen ervan uit dat enkel een kordate aanpak van afwijkend supportersgedrag ertoe zal bijdragen dat elke supporter in veilige en aangename omstandigheden een voetbalwedstrijd kan bijwonen in familieverband of in vriendenkring. Voetbalsupporters die 'voetbal een feest' niet goed genegen zijn, zijn er best van overtuigd dat er consequent opgetreden wordt ten aanzien van zij die inbreuken plegen op de voetbalwet, alsook ten aanzien van strafbare feiten, zoals slagen en verwondingen en vandalisme, en dit in het belang van alle goedmenende supporters.

Voor meer informatie over deze problematiek van veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan u ook terecht bij de volgende instanties:

 • de veiligheidsverantwoordelijke van uw club of de dossierbeheerder voetbal en spotters bij de lokale politie
 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid- en preventiebeleid - Voetbalcel: cellfoot@ibz.fgov.be
 • Federale Politie - Cel Integrale Voetbal Veiligheid: ivv-sif@skynet.be
 • Koninklijke Belgische Voetbalbond - Departement Veiligheid: security@footbel.com
 • Liga Beroepsvoetbal: lpflbv.sterckx@footbel.com
Logo Q-teamLogo Maximum ImageLogo JartaziLogo ConcordiaLogo Combell