De dranktegoeden die nu op een consumptiekaart of abonnement staan, komen te vervallen. De nu nog aanwezige tegoeden op die kaarten moeten dus nog tijdens het lopende seizoen worden opgebruikt.

 Wij doen dan ook een warme oproep aan onze fans om deze tegoeden op te gebruiken voor het einde van dit seizoen. Er resten ons nog vijf thuiswedstrijden in het Daknamstadion, wij vermoeden dat dit nog voldoende gelegenheid biedt om de nog resterende  dranktegoeden op de kaarten te gebruiken. Het is tegelijk ook zinvol om rekening te houden bij het extra opladen van de kaarten, dat het opgenomen geld nog tijdens het lopende seizoen dient te worden gebruikt.

 Om praktische redenen is het onmogelijk om het dranktegoed dat na de laatste thuiswedstrijd nog op een consumptiekaart of abonnement staat, over te boeken naar een nieuwe kaart.

Wij zullen onze fans bij alle thuiswedstrijden aan dit gegeven herinneren, zodat niemand voor voldongen feiten wordt geplaatst. Wij danken onze fans alvast voor hun begrip.

P