Covid-19 hield en houdt ons land al geruime tijd in zijn greep. Toch lijkt het de goede kant uit te gaan. Straks beginnen de sportcompetities, misschien zelfs met publiek. Wij lijsten de huidige maatregelen op, maar waarschuwen meteen: de concrete invulling voor KSC Lokeren-Temse kan nu nog niet worden meegegeven.

Op woensdag 24 juni was er de voorlopig laatste persconferentie van de nationale Veiligheidsraad. Daar viel vooral goed nieuws te rapen: de maatregelen worden versoepeld en sportevenementen mogen vanaf 1 juli publiek ontvangen, tenminste voor zover de veiligheidsregels kunnen worden gegarandeerd..

Concreet: vanaf 1 juli mogen er voetbalwedstrijden plaatsvinden met maximum 400 toeschouwers. De overheid zal hier een protocol voor uitwerken.

Als de coronacurves blijven dalen, dan zou in principe vanaf 1 augustus het toeschouwersaantal voor buitenevenementen worden opgetrokken tot 800. Jan Jambon, Vlaams minister-president, liet verstaan dat 800 zelfs geen bovengrens dient te zijn, als de sportaccommodatie zich daartoe leent. Hij liet uitschijnen dat elk dossier individueel bekeken zal worden. Elementen die in overweging zouden worden genomen zijn onder andere deze: hoeveel zitjes zijn er in het stadion? Kunnen mensen vlot het stadion in en uit zonder dat er grote mensenconcentraties ontstaan? Zijn er voldoende sanitaire voorzieningen? Hoe wordt de rust georganiseerd?

Samengevat: de laatste beslissingen van de Veiligheidsraad bieden duidelijk perspectieven. Het lijkt er op dat die beslissingen heel lokaal zullen worden geïnterpreteerd, in nauwe samenwerking tussen de organisator en de lokale overheid. KSC Lokeren-Temse kan dus nu in ieder geval nog geen definitief uitsluitsel geven over het al dan niet toelaten van (hoeveel?) toeschouwers. Het spreekt voor zich dat de club enerzijds de fans alle kansen wil geven om de nieuwe ploeg aan te moedigen, maar anderzijds zal de club haar maatschappelijke functie niet vergeten: de gezondheid gaat voor voetbalplezier. Hopelijk kunnen we die twee met elkaar verzoenen. Wij volgen de toestand uiteraard op de voet en zullen concrete informatie geven wanneer dit mogelijk is.

P