Om de sportieve lange termijnvisie te vrijwaren en garanderen is er in onderling overleg beslist om het takenpakket van Geert Dirinck te heroriënteren. Voor alle duidelijkheid, Geert zal deel blijven uitmaken van de sportieve staf. Hij zal zich binnen dat sportieve geheel richten op andere taken. Hij blijft de sportieve ambitie van de club echter met volle overgave mee onderschrijven.

P