Missie en Visie

Bij het samengaan tussen wat eens Sporting Lokeren en KSV Temse waren tot het nieuwe KSC Lokeren-Temse, werd er vanzelfsprekend ook al gedacht aan de jonge spelers. Op dit moment zijn de jeugdspelers op de site Temse actief. Ze trainen en spelen er wedstrijden op interprovinciaal niveau. Dit houdt onder andere in, dat de eens zo befaamde Lokerse opleiding grotendeels ophield te bestaan.

Het bestuur van Lokeren-Temse beseft evenwel dat in Lokeren de vraag sterk bleef en blijft leven om ook op Daknam jeugdvoetbal aan te bieden. Jonge spelertjes kunnen nu eenmaal niet de verplaatsing maken naar de site Temse. Onder impuls van voorzitter Hans VAN DUYSEN wordt er nu ook weer een voetbalopleiding opgestart op de jeugdterreinen. De organisatie daarvan berust bij sterkhouders Jurgen VANHILLE, Geert VAN LAERE, Ruth NELIS en Koen VERMEEREN, mensen die ook vroeger bij de hoog aangeschreven Lokerse jeugdopleiding waren betrokken. In alle luwte wordt er gewerkt om weer jonge spelertjes uit Lokeren zelf, op de terreinen van het Daknamstadion een voetbalopleiding te laten genieten.. De goede verstandhouding met de partnerclubs blijft daarbij belangrijk. Nadruk zal worden gelegd op een degelijke voetbalopleiding, maar wel gekoppeld aan maatschappelijke waarden als verantwoordelijkheid, gelijke kansen, sportiviteit en dergelijke. Kortweg gezegd: de draad weer oppikken van het verleden.

P