Clubreglement

U heeft er voor gekozen om uw zoon of dochter bij KSC Lokeren – Temse te laten voetballen.
Voetbal is een teamsport. Spelers, trainers, afgevaardigden en ouders dienen enkele afspraken en regels te respecteren..

Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel biedt dit reglement ten allen tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om proactief in te spelen op de mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd.

Accommodatie

 • Hou onze accommodatie (en die van onze tegenstrevers) netjes. Voetbalschoenen klop je buiten af, vooraleer je de kleedkamer binnengaat. Spoel geen voetbalschoenen af onder de douche
 • De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
 • Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.
 • Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.
 • Indien een speler opzettelijk schade toebrengt aan de accommodatie van de club, zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en de daaruit voortkomende kosten zelf dienen te betalen.
 • In de kleedkamers wordt ook niet gespeeld. Afval wordt er achtergelaten in de vuilnisbak. Blijf voor en na trainingen en wedstrijden niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk.
 • Ons stadion is rookvrij.

Lidgeld

 • KSC Lokeren – Temse bepaalt elk jaar de hoogte van het lidgeld.
 • Het lidgeld dekt de administratiekosten, kosten aan de KBVB, kledij, onderhoud terreinen en kantine, vergoeding trainers, trainingsmateriaal,…
 • Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten en wil overstappen naar een andere club, kan dat enkel tussen 1 en 30 april.
 • Bepaalde ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Spelers en hun ouders moeten dit zelf in orde brengen.

Houding van de spelers

 • Spelers zijn op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijddagen!
 • Bij aankomst of vertrek begroeten onze spelers de trainer en/of afgevaardigden.
 • De speler heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek.
 • De speler accepteert de beslissingen van de scheidsrechter (en de grensrechters), ook al is die het daar niet mee eens.
 • Voor racisme en discriminatie is er een nultolerantie. Herhaaldelijk ongepast gedrag kan leiden tot een uitsluiting uit onze club.
 • Afwezig of te laat? De trainer of afgevaardigde wordt altijd op de hoogte gebracht.
 • Bij een wedstrijd of tornooi heeft iedere speler vanaf 12 jaar zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder identiteitskaart worden niet opgesteld!
 • Douchen na de training en wedstrijd is verplicht.

Nog even dit: er is maar één speler waar je de concurrentie mee moet aangaan en dat ben jezelf! Elke meter die je loopt, elke oefening die je doet en alsmaar herhaalt komt enkel jou ten goede. Probeer zoveel te herhalen tot je alles onder de knie hebt. Oefening baart kunst. Dit helpt mee bij het behalen van goede resultaten met de groep.
Val je naast de groep of zit je op de bank, ga dan niet zitten mopperen of mokken maar probeer jezelf terug in de groep te spelen door hard te werken op trainingen en wedstrijd. Kwaliteit drijft altijd boven. Het is niet altijd gemakkelijk, maar moeilijk gaat ook. Heb vertrouwen in jezelf!

Kleding en materiaal

 • Alle spelers komen in clubkledij naar de wedstrijden.
 • Op trainingen en wedstrijden worden altijd scheenbeschermers gedragen
 • De spelers helpen de trainer na een training met het opbergen van het trainingsmateriaal (kegeltjes, doelen, ballen,…)

Regels voor ouders

 • Ouders zijn een 12de man en geen 2e coach. Ze bemoeien zich niet met de opstelling van de trainer en/of de beslissingen van de scheidsrechters. Ze hebben ten allen tijde een voorbeeldfunctie. Ondersteun de spelers op een positieve manier.
 • Ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden en dat de trainer verwittigd wordt bij afwezigheid.
 • Ouders zorgen ervoor dat het lidgeld op tijd betaald wordt.
 • Ouders leggen geen hoge druk op hun kinderen. Plezier is belangrijk en sport is meer dan winnen of verliezen. Voetbal draait ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking.
 • Ouders zorgen ervoor dat de kledij van hun kinderen is genaamtekend ,zo wordt verlies tot een minimum beperkt.

Sancties

 • Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het bestuur sancties genomen worden.
 • Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het bestuur.
 • De boetes uitgesproken door de K.B.V.B worden ten laste gelegd van de speler of zijn ouders
P