Afgelopen vrijdag vond er een overleg plaats tussen het bestuur van KSC Lokeren – Temse, de mensen van Sporting TV en de verschillende supportersclubs, verenigingen, sfeergroep & enkele onafhankelijke, geëngageerde supporters. Het doel van deze meeting was om op verschillende domeinen tot een concrete werkgroep te komen waarbij supporters op deze manier participeren binnen de clubwerking, waar momenteel ons Sporting TV Mediateam een concreet voorbeeld van is. Hieronder kunnen jullie een verslag terugvinden van de behandelde thema’s

Café 282
CEO Thomas Bernaert nam het woord. Hij hoopt dat de slogan “van supporters, voor supporters” van het Sporting TV Mediateam kan worden doorgetrokken bij de uitbouw van het de vroegere Foot & Fun (nu Café 282). Verder lichtte voorzitter Hans Van Duysen toe dat er reeds investeringen werden gemaakt (aankoop van tv-schermen i.p.v. huur) en dat de vorige uitbating niet ideaal verliep, thans hopen zij van het café een succes te maken en stelt men de vraag wat er nodig zou zijn en wie zich wil engageren om deze op vast momenten te helpen uitbaten en in te kleden.

Na de inbreng van verschillende supporters werd besloten dat het huidige Café 282 een fikse upgrade moet krijgen naar sfeer, gezelligheid en aankleding toe. Hiervoor zal er een werkgroep samengesteld worden van een vijftal mensen die zich engageren om hier de leiding in te nemen, uiteraard mét steun van de club wat betreft het budget. Bovendien zal ook bekeken worden of Café 282 ook op niet-wedstrijddagen de deuren kan openen.

Geluid in het stadion
Verschillende supporters gaven aan dat er problemen zijn met het geluid voor/tijdens/na een thuiswedstrijd, dit voornamelijk in Tribune 3 (Oost). In het recente verleden waren er reeds investeringen gebeurd, waardoor de voorzitter dacht dat dit probleem was opgelost. Thomas Bernaert gaf aan dat de club zelf de problemen zal gaan waarnemen én vervolgens met enkele technici op zoek zal gaan naar een geschikte oplossing.

Supportersacties
In het verleden werden er reeds verschillende acties georganiseerd om meer mensen naar het stadion te lokken. We denken hierbij recent nog aan de jeugd- en scholenactie, alsook de affichecampagne die een succes bleek met ruim 2.600 supporters tijdens de vorige thuiswedstrijd tegen Sparta Petegem.

De aanwezigen zijn het erover eens dat Sporting Lokeren – Temse nog te weinig zichtbaar is in het straatbeeld. Om wit-zwart-geel weer een vibe te geven én om veel volk op de been te brengen kwamen de mensen van #wijzijnlokeren met het idee om op zaterdag 1 april – voor (en na?) de thuiswedstrijd tegen Eendracht Aalst – een supportersevenement te organiseren. De club zal samen met de initiatiefnemers en de bevoegde instanties bekijken of en op welke manier er een grote supportersbijeenkomst kan georganiseerd worden. Meer info hierover volgt binnenkort, maar zet 1 april alvast in je agenda.

Abonnementen volgend seizoen
Ons Sporting TV Mediateam is al volop bezig met de ontwerpen voor de nieuwe abonnementskaarten, dit in overleg met het bestuur. De bedoeling is om de abocampagne voor volgend seizoen relatief snel op te starten, zeker omdat er op dit moment een uitstekende vibe heerst rondom de club. Wat wel al vaststaat is dat er opnieuw met een early bird zal gewerkt worden, waarbij de snelle beslissers een goedkoper tarief betalen. Volg zeker onze kanalen en ontdek binnenkort alle info.

Fandag
Voor de start van het seizoen werd er geen fandag georganiseerd. De club gaf aan dat praktische redenen en een gebrek aan manschappen aan de basis lagen hiervan. Daarom rekent Sporting hierbij eveneens op de hulp én input van de supporters. De aanwezigen waren het unaniem met elkaar eens over het feit dat een fandag valt of staat met de tegenstander van de galawedstrijd. Een aantrekkelijke affiche tegen NAC Breda (supportersband) of Hull City (geschiedenis Europa League) spreekt daarbij tot de verbeelding. Al geeft de club aan dat het strikken van dergelijke tegenstander altijd de nodige uitdagingen met zich meebrengt, zowel financieel als organisatorisch.

Verder sprak het voor zich dat qua timing de fandag tijdens de Lokerse Feesten inplannen een no-go is. Een werkgroep zal nu aan de slag gaan en bij de club een voorstel neerleggen voor een aantrekkelijke fandag met de nodige randactiviteiten.

Combiregelingen bij uitwedstrijden
Zowel de club als de veiligheidscel betreuren elke combiregeling, maar geven aan dat de lokale overheid steeds het laatste woord heeft bij zulke beslissingen. Vaak moeten supporters veel (nutteloze) kilometers afleggen, terwijl het lokale stadion soms op een boogscheut van hun woonplaats ligt.

Daarbij kwam de vraag of het niet mogelijk is dat bussen mensen oppikken op enkele kilometers van het stadion. Enkele supportersclubs doen dit nu reeds, al reist de vraagt ook of er in de toekomst kan gewerkt worden met een soort van meeting point. De supportersclubs laten unaniem weten dat zij bij combiregelingen openstaan om jullie persoonlijke vraag te bekijken.

Conclusie
Het opzet van KSC Lokeren – Temse blijft om supporters mee te betrekken bij de werking van de club. Op de meeting zijn een aantal aanwezigen ingegaan op de vraag om deel uit te maken van een soort kerngroep. Met hen zal snel contact opgenomen worden. Mochten er op de meeting nog aanwezigen dit vergeten zijn, dan kan dit nog altijd heel eenvoudig door je naam even door te geven.

Uiteraard heeft Sporting nog véél meer supporters en sympathisanten. Daarom zal er binnenkort een open supportersmeeting georganiseerd worden, waarbij elke supporter welkom zal zijn. Ook dan zal er de mogelijkheid geboden worden om de club op allerlei vlakken mee te ondersteunen en zo persoonlijk te kunnen participeren bij de club van je hart.

P