Voorstelling Jeugdwerking Campus Lokeren

“Wij zijn realistisch ambitieus”, spreekt voorzitter Campus Lokeren Joris Van Der Gucht zijn publiek van coaches, medewerkers en verantwoordelijken voor de A-ploeg toe op woensdagavond. Ambitieus, want hij wil de vroegere glorie van de jeugdacademie in ere herstellen. Realistisch, want dit zal niet van vandaag op morgen gebeuren: de context is veranderd en er mogen geen stappen worden overgeslagen. Lees hier hoe welke mensen dit voor elkaar zullen brengen.

 1. Organisatie dagelijkse werking Campus Lokeren:
  1. Joris Van Der Gucht: voorzitter Campus Lokeren
  2. Nele De Smet: dagelijkse organisatie, kledij, evenementen
  3. Ruth Nelis: IT, administratie
  4. Geert Van Laere: facility, logistiek rond terreinen
  5. Nog bij hoogdringendheid gezocht:
   1. Iemand met commerciële ervaring
   2. Iemand met om het financiële te managen
   3. Horecamedewerkers
   4. Ouders die op welke manier ook een steentje willen bijdragen
 1. Samenwerking met Campus Temse: toen Lokeren-Temse ontstond, waren er twee entiteiten. Binnen één club is dat niet aan te houden noch wenselijk. Er moet zo snel mogelijk één jeugdbestuur komen waarin beide componenten vertegenwoordigd zijn. Er moet één sportieve visie zijn, die op beide plaatsen wordt uitgedragen. Uiterst urgent! neleDaar wordt werk van gemaakt, met respect voor elkaars geschiedenis, voor elkaars afgelegde parcours.
 2. De jeugdwerking streeft naar een zo groot mogelijke transparantie, zowel intern (communicatie wordt beter gestroomlijnd) als extern (er komt een nieuwe website voor de jeugd). De link met de eerste ploeg moet bewaakt worden.
 1. Charter Respect: Bij KSC Lokeren-Temse staat voetbal centraal, maar niet alleen voetbal. De club beseft een opvoedende rol te moeten spelen. Men wil spelers en medewerkers vooral respect laten hebben voor elkaar, voor de tegenstander, de scheidsrechter, het gebruikte materiaal, maatschappelijke waarden.
 1. Status Daknam Jeugdcomplex: belangrijk aspect, samenwerking met Stad Lokeren is nodig.
 1. Sportieve toekomst: op Daknam is er nog heel veel know how uit het verleden. Spelertjes en hun ouders beseffen dat, de groei van het aantal spelers en ploegen is daardoor nauwelijks bij te houden. Vergt veel organisatie, afspraken tussen Onderbouw, Bovenbouw en Eerste Ploeg zijn nodig. Het jeugdbestuur faciliteert in de mate van het mogelijke het sportieve groeiproces.

Besluit: er is nog ontzettend veel werk, dit is duidelijk een “work in progress”. Dat werk situeert zich op de Campus Lokeren, maar niet alleen daar. Een kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden, zij het op twee verschillende plaatsen is een nobel, maar niet eenvoudig te bereiken doel. Maar de sterke wil is aanwezig om van de jeugdopleiding van KSC Lokeren-Temse weer een ijkpunt te maken in de wijde regio.

P