Vorige week zaterdag en afgelopen donderdag waren er een aantal infosessies voor mogelijke spelers van het tweede elftal. De eerste spelers werden op basis daarvan aangeworven.

Steven De Proost ontving de mogelijke spelers in de businessruimte van de club. Aan de hand van een powerpoint presentatie gaf hij toelichting bij de plannen en de bedoelingen van de club. Kandidaat-spelers konden zichzelf voorstellen en vragen stellen. De dagen nadien werden de kandidaten gewikt en gewogen. De spelers van de zaterdagse sessies die werden weerhouden, konden ondertussen donderdag al hun aansluiting komen tekenen bij clubsecretaris Wim De Groeve. Mogelijke spelers van de donderdagsessies zullen nog worden gecontacteerd.

De club wenst iedereen die interesse toonde voor het project alvast van ganser harte te danken voor hun belangstelling. We wensen zowel de spelers die we nu kunnen verwelkomen als zij die wij menen niet te kunnen inzetten, van ganser harte te bedanken voor hun belangstelling. We wensen iedereen alvast veel sportieve voldoening in de toekomst. We hopen hen het volgende seizoen ook als supporter te kunnen begroeten in het Daknamstadion.

Vanavond beginnen we met de voorstelling van de aangeworven spelers voor ons tweede elftal. De volgorde waarin dat gebeurt, is compleet willekeurig. Maak hier kennis met gemotiveerde jongens die zich nu al trots voelen het logo en de kleuren van onze club te kunnen verdedigen.

 

 

P