Sporting Lokeren – Temse tracht de supporters nauw te betrekken bij het verhaal, iets wat enkele maanden geleden al resulteerde in een supportersoverleg. Op die avond waren alle supportersclubs & onze sfeergroep ATCS vertegenwoordigd, alsook veiligheidsverantwoordelijke Els Van Poucke, het mediateam, Voorzitter Hans Van Duysen, CEO Thomas Bernaert en bestuurslid Filippe Goossens. Deze laatste voelt zich enorm betrokken bij het supportersgebeuren, wat tijdens het competitieslot al resulteerde in een geslaagde affichecampagne waarbij we tijdens de wedstrijden tegen Eendracht Aalst en Olsa Brakel respectievelijk 4.500 en 5.500 toeschouwers mochten ontvangen in het Daknamstadion.

Daar blijft het echter niet bij, want Filippe wil graag de connectie tussen de supporters en het bestuur/de club als geheel hechter maken. Het voltallige bestuur gaf hem het mandaat om hier werk van te maken. Langs supporterskant zal er contact opgenomen worden met twee personen die tijdens de vergadering van enkele maanden geleden aangaven zich te willen engageren. Het gaat om Sibert Michiels van sfeergroepering Authentics Lokeren en Kevin Bruggheman van supportersclub The Yellowbrothers. Alle aanwezigen van de supportersmeeting kregen de kans zich hiervoor kandidaat te stellen. Sibert en Kevin toonden zich daarbij zeer enthousiast.

De bedoeling concreet is om een brug te vormen tussen het bestuur en de supporters. Filippe zal vanuit het bestuur vragen, voorstellen en andere zaken via Sibert en Kevin tot bij de andere supporters brengen. Dit zal via de verschillende kanalen gebeuren, waarbij ook ons mediateam de communicatie zal ondersteunen. Andersom zullen Sibert en Kevin vragen, bekommernissen of ideeën van supporters tot bij het bestuur brengen. Hierbij wordt er gestreefd naar een vlotte communicatie en overleg tussen club en bestuur, met korte lijnen. Belangrijk om te vermelden hierbij is dat deze drie personen de belangen van ELKE supporter zullen behartigen. Hun aanwezigheid dient louter om een duidelijk aanspreekpunt te hebben waarbij supporters met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Verder zal er ook op regelmatige basis een supportersavond georganiseerd worden waarbij iedereen welkom is. Uiteraard worden ook onze supportersclub niet vergeten in dit verhaal.

Een eerste stap werd alvast genomen, want er zijn plannen om Café 282 gevoelig aan te passen. Hierover zijn club en supporters reeds in overleg. Verder zijn deze mensen ook altijd op zoek naar personen die zich willen engageren voor de Fandag. Voor het eerst sinds drie jaar wordt er opnieuw een supportersdag georganiseerd, maar alle hulp is hierbij welkom. Geïnteresseerden of supporters met vragen mogen contact opnemen met Kevin en/of Sibert.

Contact:
sibertmichiels@hotmail.com
[email protected]

 

P