Veiligheid

De veiligheid van ieder in en om het Daknamstadion is van uiterst belang!

Lees daarom aandachtig alle richtlijnen en bijhorende wetgeving.
Voor vragen kan u terecht op [email protected].

– De Voetbalwet versie 2016 (PDF document).
– De laatste wijziging aan deze Voetbalwet van 2018 (PDF document).
– Het Reglement Inwendige Orde (RIO) van toepassing voor iedereen die het Daknamstadion betreedt.
– De procedure Burgerrechtelijke Uitsluitingen (BU) welke toelaat aan een organisator om overtredingen van het RIO te beteugelen (PDF document).
– De uittreksels uit het politiereglement van de Stad Lokeren. (PDF document)
– De perimeter van toepassing bij risicowedstrijden in het Daknamstadion (PDF documenten).

– Bekijk ook zeker de tijdelijke Covid-19 maatregelen!

P