Voetbal Vlaanderen heeft na overleg met alle andere stakeholders binnen het Belgisch voetbal beslist, om de competitie ten vroegste te hervatten in het weekend van 14 februari. Binnen dit scenario zal slechts de heenronde worden afgewerkt. Op basis daarvan zullen de kampioen, de stijger(s) en de daler(s) worden bepaald. De competitie zou dan eindigen in het weekend van 2 mei 2021.

Oorspronkelijk was beslist de competitie opnieuw van start te laten gaan medio januari, na een maand voorbereidingsperiode. De beslissing van de overheid om de beschermende maatregelen rond corona op zijn minst tot half januari te verlengen, maakte een aanpassing van de oorspronkelijke plannen noodzakelijk.

Voetbal Vlaanderen wijst er verder op, dat de hele kalender afwerken een schier onmogelijke opdracht zou zijn die voor overbelasting bij spelers zou kunnen zorgen. Meer dan de helft van de wedstrijden laten spelen, maar minder dan de hele kalender, lijkt anderzijds niet helemaal eerlijk.

Wie nog (een) inhaalwedstrijd(en) moet afwerken, zou daartoe de mogelijkheid krijgen vanaf 3 februari.

Lokeren-Temse hoopt, maar wil realistisch blijven.

Steven De Proost:

“Als we half februari zouden kunnen spelen, zou dat fantastisch zijn, meer nog: dat zou op een godsgeschenk lijken, zeker als dat met publiek zou kunnen gebeuren. Maar laat ons realistisch zijn: het voorgestelde scenario blijft heel optimistisch, zeker als we de cijfers van de laatste dagen bekijken. Ik hoop het natuurlijk met alle voetballiefhebbers: het is zowat de laatste strohalm. Maar we willen onze supporters ook geen valse hoop geven. We willen het allemaal zo graag, weer voetballen met publiek, maar het moet kunnen. We wachten dus best af hoe de situatie zal zijn half januari.”

Karel Fraeye:

Deze beslissing lijkt mij op dit moment het hoogst haalbare, en dan nog… Meer dan de helft spelen door bijvoorbeeld midweekwedstrijden in te lassen of het seizoen langer dan aanvang mei te rekken, zou volgens mij vanuit sociaal en medisch standpunt geen goede zaak zijn. Natuurlijk is dit geen ideaal scenario, maar het geeft tenminste een perspectief, iets om naar uit te kijken. We willen ook niet blind zijn voor de mogelijke hinderpalen. Om er twee met naam te noemen: zal er dan met publiek mogen gespeeld worden, dus met kantines die zorgen voor inkomsten? Een bevraging onder de amateurclubs gaf aan, dat ze dit als een noodzakelijkheid beschouwen, dat anders heropstarten geen zin heeft. Een ander probleem blijft voor ons de Beker van België. Gebruikt de KBVB deze nieuwe wending om het probleem van de 1/16de finale, mét amateurclubs, op te lossen? Ik mag het hopen, het zou de fair play alvast ten goede komen. Eerstdaags mag daar een beslissing rond verwacht worden.”

P