KSC Lokeren-Temse en Urbain Spaenhoven hebben zopas in onderling overleg beslist de samenwerking te beëindigen met onmiddellijke ingang.

De reden hiervoor is dat er mogelijks een probleem zou kunnen ontstaan bij de toekenning van de licentie voor eerste nationale.

Hans Van Duysen: “Dit is een voor beide partijen ontzettend pijnlijke situatie. Wij kunnen evenwel geen enkel risico lopen inzake het toekennen van de licentie voor eerste nationale afdeling. De beslissing werd in onderling overleg genomen en in het belang van de toekomst van de club.”

Urbain Spaenhoven licht de situatie zelf toe: “ Ik ben op dit ogenblik bezig met het verkrijgen van een UEFA A diploma via de EVC procedure. Die EVC procedure is een door Europa geïnstalleerde en door Voetbal Vlaanderen erkende procedure die op basis van Verworven Competenties een diploma aflevert dat gelijk gesteld wordt aan het UEFA A diploma. Ik zal mij de komende uren bezinnen over de eventueel te nemen stappen ten overstaan van de bevoegde instanties om aan te tonen dat de opstart van de EVC procedure wel degelijk voldoende is om vandaag gekwalificeerd te zijn als trainer voor eerste nationale. Dat is ook zo bij de opstart van een opleiding voor UEFA A.”

P